شب در چشمان من است...

به سیاهی چشمهایم نگاه کن

قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود
خارها هم کمتر نبود از گل بسا گل تر بود
قرن ما شاعر اگر داشت
کبوتر با کبوتر،باز با باز نبود!
وای بر ما
وای بر ما
که تصور کردیم
عشق را باید کشت
در چنین قرنی که دانش حاکم است
عشق را از "صحنه"دور انداختن
دیوانگیست
درماندگیست
شرمندگیست
قرن
قرن آتش نیست!
قرن ،قرن یک هوای تازه است
فکرها را شست و شویی لازم است
گم شدیم در میان خویشتن
جست و جویی لازم است

نازنینها

از سفیدی تا سیاهی را
سفر باید کنیم
نوشته شده در ۸۹/۰۷/۰۵ساعت توسط sogol|مطالب پيشين
» ...
» ...
»
» Socrates
» ...
»
» طاهره خنیا
» mehrak
» ابیه هافمن
» احمد کسروی

Design By : Pars Skin